Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen

Op 23 januari 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen het huishoudelijk reglement goed waarin aanvullende maatregelen worden genomen in verband met de werking van het college.