Huishoudelijk reglement vast bureau

Op 23 januari 2019 keurde het vast bureau het huishoudelijk reglement goed waarin aanvullende maatregelen worden genomen in verband met de werking van het vast bureau.