Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Op 30 januari 2019 keurde de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goed waarin aanvullende maatregelen worden genomen in verband met de werking van de raad.