Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Op 30 januari 2019 keurde de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goed waarin aanvullende maatregelen worden genomen in verband met de werking van de raad. Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 mei 2020 werd het gewijzigde huishoudelijk reglement goedgekeurd.