Statuten AGB

Het Autonoom Gemeentebedrijf Beersel is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij gemeenteraadsbesluit van 1 juli 2005, goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur bij besluit van 17 oktober 2005.