Budget Gemeente Beersel 2019

Het budget is een document met een raming van alle ontvangsten en alle uitgaven die het gemeentebestuur in een jaar wil realiseren. 

Het budget wordt:

  • jaarlijks opgesteld door de diensten en het college van burgemeester en schepenen
  • ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad
  • voor nazicht en controle toegezonden aan het provinciebestuur

Het gemeentebestuur moet (verplicht) zorgen voor een evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven. Een planning is dus noodzakelijk. Er zijn de verplichte uitgaven zoals bijvoorbeeld de personeelskosten, afbetaling van de schulden, de werkingskosten van de diensten, ….

 

In januari 2019 ging de nieuwe verkozen gemeenteraad van start. De nieuwe raad heeft op het moment van de opmaak van het budget 2019 de beleidsdoelstellingen voor de komende legislatuur nog niet vastgesteld. Daarom is voor het boekjaar 2019 een budget opgesteld in de geest van een gelijkblijvend beleid aan de voorafgaande jaren.