Budget OCMW 2019

In januari 2019 ging de nieuwe verkozen OCMW-raad van start. De nieuwe raad heeft op het moment van de opmaak van het budget 2019 de beleidsdoelstellingen voor de komende legislatuur nog niet of onvoldoende kunnen vastleggen. Daarom is voor het boekjaar 2019 een budget opgesteld in de geest van een gelijkblijvend beleid aan de voorgaande jaren. Indien nodig kan het budget 2019 in de loop van het boekjaar worden aangepast.