Werkzaamheden in Dreef – Lot

In de Dreef is gestart met het vernieuwen van de bovenbouw. De werken omvatten het vernieuwen van het voetpad in betonstraatstenen, boordstenen, greppel, vervangen van de straatkolken en het vernieuwen van de asfaltlaag.

Tijdens deze werken is er geen doorgang mogelijk. Uitsluitend uitgezonderd plaatselijk verkeer wordt toegelaten.

Een lokale omleiding en een parkeerverbod wordt voorzien.

Verantwoordelijke aannemer is Wase Wegenbouw NV met als adres Kluizenhof 20 te 9170 Sint-Gillis-Waas.

De ophaling van het huisvuil zal zoals gepland gewoon doorgaan. De aannemer zal 's ochtends als eerste werk huisvuil ophalen en verzamelen voor ophaling door Intradura.

Wij vragen uw begrip voor de eventuele hinder die voortvloeien uit deze werken en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Openingsuren & contact

Openbare werken

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
Tel. tel.
02 359 17 08 - 09
Fax fax
02 359 17 18
e-mail
infrastructuur@beersel.be