Definitief zoneringsplan Beersel

Op 18 december 2015 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de herziene zoneringsplannen en het gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Deze plannen worden van kracht 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Raadpleeg hier het zoneringsplan

Openingsuren & contact

Openbare werken - infrastructuur

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
infrastructuur@beersel.be