ANIP (Algemeen Nood- en Interventieplan)

Een (dreigende) noodsituatie is een gebeurtenis die schadelijke gevolgen heeft veroorzaakt of kan veroorzaken: 
• een brand, 
• een overstroming, 
• een instorting, 
• een zwaar verkeersongeval, 
• een spoorwegongeval, 
• een ontploffing
• … 
 
Het gemeentebestuur, de lokale politie Beersel en de hulpverleningsdiensten uit de omgeving werken samen om inwoners en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen tegen alle vormen van onheil. Deze samenwerking wordt gedetailleerd beschreven in het Algemeen Nood- en Interventieplan (kortweg ANIP) 
 
Het ANIP beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt.  Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten,...)  bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als operationeel (politie, brandweer, civiele bescherming…) optreden op gemeentelijk niveau.
 
5 disciplines 
Bij een noodsituatie komen vijf disciplines in actie. Elke discipline staat in voor de uitvoering van een geheel van opdrachten. 
 • Discipline 1 - De hulpverleningoperaties van de brandweer
  • Noodsituaties beheersen, risico's uitschakelen
  • Branden blussen, bressen dichten en maatregelen nemen om verergering te voorkomen
  • Opsporen, bevrijden, helpen, redden, in veiligheid brengen van personen in gevaar
  • Personen en goederen opeisen in functie van de uitvoering van de opdrachten
 • Discipline 2 - Medische, sanitaire en psychosociale hulp
  • De medische keten oprichten (alarmering, verkenning, evaluatie...)
  • Toedienen van zorgen aan slachtoffers en betrokken personen
  • Beheer van ambulances ter plaatse, vervoer van slachtoffers
  • Oprichting van een oproepcentrum voor slachtoffers / familie / naasten
  • Opvang in opvangcentrum
 • Discipline 3 - Het politioneel beheer van de plaats van de noodsituatie
  • Openbare orde handhaven en herstellen
  • Kennis geven en toezicht uitoefenen op de schuilmaatregelen voor de bedreigde bevolking
  • Toegangs- en evacuatiewegen vrijhouden
  • Perimeters instellen
 • Discipline 4 - Logistieke steun (door de operationele secties van de civiele bescherming)
  • Versterking van personeel en materiaal verzekeren
  • Verlenen van speciale reddings- en hulpverleningsmateriaal
  • Werken uitvoeren
  • Levensmiddelen en drinkwater voorzien voor slachtoffers en hulpverleners
 • Discipline 5- Het informatiebeheer
  • Bevolking informeren over wat gaande is en richtlijnen geven over voorzorgmaatregelen
  • Informatie bijstellen in functie van de ontwikkeling en het verloop van de noodsituatie
  • Maatregelen afkondigen bij terugkeer naar de normale situatie
3 Fasen
Bij een grote noodsituatie wordt bepaald onder welke fase ze valt. De bepaling van de fase wordt voorafgegaan door een operationele coördinatie tussen de optredende interventiediensten (het genaamde MotorKapOverleg).
 • Fase 1 - De Gemeentelijke fase
  De burgemeester beheert de interventies van de hulpdiensten en kondigt deze fase af op basis van de informatie van de optredende interventiediensten.
 • Fase 2 - De provinciale fase
  De omvang van de noodsituatie vereist het beheer door de gouverneur of de gevolgen van de noodsituatie overschrijden het grondgebied van de gemeente. De gouverneur kondigt deze fase af.
 • Fase 3 - Federale fase
  Het beheer van de noodsituatie gebeurt op nationaal niveau. De Minister van Binnenlandse Zaken kondigt deze fase af.
De afkondiging van een fase is een beleidsbeslissing.
Hieronder beschrijven we uitsluitend de hulpverlening op gemeentelijk niveau. 
 
Organisatie van de noodplanning
Bij de organisatie van de noodplanning wordt gewerkt met verschillende operationele cellen:
 
1. De Veiligheidscel
Een efficiënte rampenbestrijding vergt een nauwe en vlotte samenwerking tussen de betrokken disciplines (hulpdiensten).  Deze samenwerking kan enkel tot stand komen als de voorbereiding op een rampenbestrijding multidisciplinair wordt aangepakt.  Dit gebeurt in de veiligheidscel. De veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de noodplanambtenaar en vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.
De belangrijkste taken van de veiligheidscel zijn:
 • opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
 • organiseren van oefeningen
 • evalueren van noodsituaties en oefeningen
 • organiseren van voorafgaande informatie over de noodplanning
 • opmaken van de risico's en risicoanalyse

2. Het coördinatiecomité
Staat de administratieve overheid bij in het bepalen van de methodes en de middelen nodig voor de evaluatie en het beheer van de noodsituatie.
Samenstelling:
Burgemeester (voorzitter)
Ambtenaar noodplanning
Directeurs van de vijf disciplines
(expertise volgens de behoefte)
 
3. De commandopost operaties
De commandopost verzorgt de operationele coördinatie op de plaats van de noodsituatie met de brandweerofficier als verantwoordelijke. De post neemt de coördinatie van de multidisciplinaire hulpverlening op zich. Ze draagt de verantwoordelijkheid van de beleidscoördinatie in afwachting van de installatie van een coördinatiecomité.
Wateroverlast Alsemberg

Openingsuren & contact

Noodplanning

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 69
fax
02 359 17 18
e-mail
noodplanning@beersel.be