Voornaamswijziging

Sinds 01 augustus 2018 kunt u bij de dienst Burgerlijke Stand terecht voor een voornaamswijziging.

Voor wie

Bent u Belg, erkend vluchteling of staatloos? Dan kunt u een voornaamswijziging aanvragen.

Bent u niet-Belg, dan kunt u enkel bij onze dienst terecht wanneer u tevens de Belgische nationaliteit heeft aangevraagd.

Ook een minderjarige kan een voornaamswijziging vragen, maar dient bij de aanvraag vergezeld te zijn van zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers. In de meeste gevallen zijn dit de ouders.

Voorwaarden

  • De Belgische nationaliteit hebben, erkend vluchteling of staatloos zijn.

  • De nieuwe voornaam / voornamen mogen niet  – op zichzelf beschouwd of samengenomen met de familienaam – belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend zijn, noch slechts uit één enkele letter of een opeenvolging van medeklinkers bestaan.

  • Indien u in het buitenland bent geboren, dient u bij de aanvraag een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte voor te leggen. Wanneer u in België bent geboren, vraagt onze dienst uw geboorteakte op in uw geboorteplaats.

Heeft u twijfels of u aan de voorwaarden voldoet? Kom dan eens langs tijdens onze openingsuren.

Hoe aanvragen

U doet uw aanvraag tot voornaamswijziging persoonlijk bij onze dienst burgerlijke stand. De medewerkers aan het loket zullen u uitleg geven over de procedure, als ook al uw vragen beantwoorden.

Na het indienen van de aanvraag zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw verzoek onderzoeken. Ten laatste 3 maanden na het indienen van uw verzoek krijgt u bericht of uw verzoek werd ingewilligd of afgewezen.

Kostprijs

Een verzoek tot voornaamswijziging heeft een kostprijs van € 150,00. Bent u transgender? Dan betaalt u €15,00 voor de voornaamswijziging.

Een ingewilligd verzoek kan echter meer kosten voor u meebrengen: uw identiteitskaart zal u daarna moeten laten aanpassen door een nieuwe aan te vragen, evenals andere officiële documenten zoals bijvoorbeeld uw rijbewijs en/of uw paspoort.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart

  • Indien niet in België geboren: een gelegaliseerde (indien nodig met een gelegaliseerde vertaling) letterlijk afschrift van uw geboorteakte

Meer info

Dienst burgerlijke stand
Alsembergsteenweg 1046
1652 Beersel

Tel. 02 / 359 18 33
E-mail: burgerzaken@beersel.be

Bekijk ook

Voor meer informatie, zie ook: Voornaamswijziging

mijn-naam-is.png

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be