Taalbeleid

Beersel is een Vlaamse gemeente. De Belgische taalwetgeving zegt dat ambtenaren enkel de officiële taal (of talen voor Brussel) van hun gewest mogen gebruiken. In de communicatie met de Beerselaars gebruikt het gemeente- en OCMW-personeel dus alleen het Nederlands. Inwoners die helemaal geen Nederlands spreken, vragen we vriendelijk om een tolk mee te nemen wanneer ze naar onze loketten komen.

Sommige Beerselaars spreken niet heel goed Nederlands. Daarom organiseert en promoot het gemeentebestuur kansen om Nederlands te leren en te oefenen. We stimuleren onze inwoners om les te volgen, naar praatgroepen te gaan of deel te nemen aan activiteiten van Vlaamse verenigingen.

Nieuwe inwoners ontvangen alle nodige informatie om zo snel mogelijk te participeren aan de Beerselse samenleving. Nieuwe inwoners en Beerselaars die niet zo goed Nederlands begrijpen, kunnen bovendien beroep doen op de integratiedienst. De integratiedienst helpt hen zodat ze snel het Nederlands kunnen leren en zich snel thuis voelen in onze gemeente. In onze 'integratiegesprekken' met nieuwe inwoners is de kennis van het Nederlands een thema dat altijd aan bod komt. 

Het Nederlands is de voertaal in Beersel. Het Beerselse bestuur neemt acties om de positie van het Nederlands te behouden en versterken. We zetten onder andere sterk in op:

  • Leer- en oefenkansen Nederlands voor kinderen, jongeren en volwassenen
  • Integratiegesprekken met nieuwe inwoners
  • Contact met organisaties, bedrijven en horeca wat betreft het gebruik van het Nederlands
  • Een meldpunt voor vragen of bemerkingen rond het taalgebruik in Beersel
  • Het behoud en de versterking van het Nederlands als voertaal in de Beerselse verenigingen
  • De ontwikkeling van een taalbeleid voor de gemeente en het OCMW
  • Een leuk aanbod op 11 juli, de Vlaamse feestdag
  • Deelname aan de week van het Nederlands

Meer info

Heb je vragen, bemerkingen of meldingen over het leren van het Nederlands of zoek je informatie over de gemeente? Contacteer ons op integratie@beersel.be of 02 359 18 41

Heb je vragen, bemerkingen of meldingen over de taalwetgeving of het taalgebruik in Beersel? Contacteer ons op vlaamsbeleid@beersel.be of 02 359 17 17