Taalbeleid

Het Taalbeleid van Beersel is gebaseerd op de Belgische taalwetgeving, respect en gedeelde verantwoordelijkheid. Het bestaat uit een taalvisie, taalafspraken en een taalactieplan.

Beersel is een Vlaamse gemeente. Het Nederlands verbindt al onze inwoners. Beersel is ook een diverse gemeente. Meer dan 1/3e van de Beerselaars heeft een niet-Belgische origine. Steeds meer Beerselaars spreken meer dan één taal. Het Nederlands is niet voor iedereen de belangrijkste taal. Beerselse ambtenaren komen steeds vaker in contact met mensen die niet goed of geen Nederlands spreken. Dat is niet altijd gemakkelijk want een Vlaamse ambtenaar mag alleen Nederlands spreken. Om beter om te gaan met deze uitdaging, ontwikkelde de gemeente Beersel een Taalbeleid.

   

Onze taalvisie:

 • Beersel is een Vlaamse gemeente. Iedereen is hier welkom.
 • Wij helpen alle inwoners op een klantvriendelijk en toegankelijk Onze communicatie is op maat en duidelijk.
 • Nederlands is dé verbindende taal in onze taaldiverse gemeente. Onze taal biedt inwoners kansen. Nederlands vergroot de sociale cohesie in onze samenleving.
 • Wij creëren voldoende kansen om Nederlands te leren en te oefenen. We motiveren alle inwoners om de taal te gebruiken en elkaar daarbij te helpen.
 • In onze taalafspraken voor medewerkers en burgers staan de taalwetgeving, respect en gedeelde verantwoordelijkheid
 • Om de communicatie met specifieke doelgroepen te verbeteren, zijn uitzonderlijke en gereglementeerde maatregelen

   

Onze taalafspraken:

 • We voeren alle communicatie in duidelijk Nederlands.
 • We maken gebruik van hulpmiddelen zoals pictogrammen en tolken.
 • We motiveren onze burgers om Nederlands te spreken en helpen hen met plezier en geduld.
 • Inwoners die helemaal geen Nederlands spreken, vragen we vriendelijk om een tolk mee te nemen wanneer ze naar onze loketten komen.
 • Alleen in exceptionele gevallen is een uitzondering mogelijk. We respecteren altijd de voorwaarden van de Vlaamse overheid zoals eerst communiceren in het Nederlands, het dienen van een bijzonder maatschappelijk doel en het exceptioneel karakter van de communicatie. De uitzonderingen zijn:
  • Toerisme
  • Noodsituatie
  • Integratie, promotie van het Nederlands en uitleg over het Beersels taalbeleid
  • Eerste contact met inwoners van buiten Vlaanderen
  • Hulptrajecten binnen het OCMW en Woonzorgcentrum De Ceder
  • Contacten met personen van buiten Vlaanderen (Het hoffelijkheidsprincipe)

   

Ons taalactieplan:

In het taalactieplan staan de acties die ons helpen om de visie en de afspraken uit te voeren. Enkele voorbeelden:

 • We organiseren leer- en oefenkansen Nederlands voor kinderen, jongeren en volwassenen.
 • We motiveren onze inwoners om met ons Nederlands te oefenen. We promoten onze loketten als een oefenkans Nederlands.
 • We houden integratiegesprekken met nieuwe inwoners. Nieuwe inwoners zijn op de hoogte van het taalbeleid in Beersel. We helpen hen zodat ze snel het Nederlands kunnen leren en zich snel thuis voelen in onze gemeente. In onze 'integratiegesprekken' is de kennis van het Nederlands een thema dat altijd aan bod komt.
 • We bevragen nieuwkomers over het Beersels Taalbeleid.
 • We gebruiken woordenboeken, vertaalapps, pictogrammen en, als dat nodig is, tolken.
 • We nemen acties met organisaties, verenigingen, bedrijven en horeca over het gebruik van het Nederlands.
 • We hebben een meldpunt voor vragen of bemerkingen rond het taalgebruik in Beersel
 • We werken aan het behoud en de versterking van het Nederlands als voertaal in de Beerselse verenigingen.
 • We organiseren vormingen duidelijke taal voor ons personeel. Weg met ambtenarentaal. We gebruiken transparante woorden, synoniemen en duidelijk teksten.
 • We hebben een leuk aanbod op 11 juli, de Vlaamse feestdag.
 • We nemen deel aan de week van het Nederlands.

Meer info

Heb je vragen, bemerkingen of meldingen over het leren van het Nederlands of zoek je informatie over de gemeente? Contacteer ons op integratie@beersel.be of 02 359 18 41

Heb je vragen, bemerkingen of meldingen over de taalwetgeving of het taalgebruik in Beersel? Contacteer ons op vlaamsbeleid@beersel.be of 02 359 17 17