Privacyverklaring Gemeente Beersel

Als gevolg van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in voege ging vanaf 25 mei 2018, werd ons privacybeleid aangepast.

In onze privacyverklaring verduidelijken we waarom Gemeente Beersel persoonsgegevens verzamelt en hoe we hiermee voortaan omgaan.