Vogelnestkastjes

Waar hang je een nestkast op?

Een nestkast krijgt geen bezoekers als ze niet op de juiste plaats hangt.

  • Hang de invliegopening weg van het zuidwesten, de heersende windrichting. Als je de invliegopening naar het noorden, noordoosten of oosten hangt, dan zorg je ervoor dat hij uit de wind, regen en zon hangt.
  • Houd de aanvliegroute naar de kast vrij. Er mogen geen takken of bladeren net voor de opening hangen.
  • Halfopen kasten hang je wel in de begroeiing.
  • Hang de nestkast tussen 2 en 5 meter van de grond.
  • Als je meerdere kastjes hangt, plaats ze dan niet te dicht bij elkaar. Huisjes voor verschillende soorten minstens 3 meter uit elkaar, voor dezelfde soort minstens 10 meter. De uitzondering op deze regel geldt voor de koloniebroeders. Huismussen en zwaluwen zitten liever wel bij elkaar. Heb je bijvoorbeeld huismussen in de tuin, hang dan wel meerdere kasten naast elkaar.
  • Hang hem bij voorkeur op een rustige plaats. Vogels houden niet van teveel activiteit rondom hun nest.

 

De ovale invliegopening (foto 1) zorgt ervoor dat vooral ring- en huismussen, boomklevers, bonte vliegenvangers en Gekraagde Roodstaarten nestelen in deze nestkast. In mindere mate kan het nestkastje ook aangenomen worden door mezen.

 

De invliegopening van 28 mm (foto 2) zorgt ervoor dat vooral pimpelmezen en zwarte mezen nestelen in dit nestkastje. Bonte vliegenvangers nemen soms ook hun intrek, al geven zij vaak toch de voorkeur aan nestkastjes met een grotere of ovale invliegopening.

 

De halfopen nestkast (foto 3) zorgt ervoor dat vooral halfholen broeders als roodborsten, kwikstaarten en grauwe vliegenvangers nestelen in dit nestkastje. Maar ook merels, gekraagde- of zwarte roodstaarten nemen soms hun intrek. Door de open vorm biedt deze nestkast geen bescherming tegen roofdieren.

 

De invliegopening van 32 mm (foto 4) zorgt ervoor dat vooral kool- en kuifmezen nestelen in dit nestkastje. Vogels die doorgaans voor een kleinere invliegopening van 28 mm of vogels die juist voor de iets grotere invliegopening van 34 mm kiezen, nemen soms ook hun intrek. Het model is zo ontwikkeld dat de vogels goed beschermd worden tegen roofdieren.

 

 

 

Vogelnest ovaal 1.jpg Vogelnest klein 2 Vogelnest halfopen 3 Vogelnest groot 4

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be