Subsidie waterpreventieve maatregelen

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente kent een subsidie toe voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen kregen met wateroverlast, te beschermen tegen wateroverlast. De subsidie bedraagt 75% (Provincie) + 15% (gemeente) van de bewezen kosten, met een maximum van:

 • 9.000 euro voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden.
 • 12.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.

Er geldt een overgangsmaatregel: voor subsidieaanvragen van voltooide werken van voor de inwerkingtreding van dit reglement, aan een gebouw dat voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 5, moeten worden ingediend voor 31 augustus 2018.

Voor wie

 • Ben je eigenaar, mede-eigenaar of huurder van een bewoonde woning, een gebouw in collectief gebruik of een gebouw dat je beroepsmatig gebruikt? 
  En
 • Ligt dit gebouw in één van de gebieden in Vlaams-Brabant die de deputatie heeft aangeduid als prioritaire projectgebieden voor waterpreventie?

Dan kom je in aanmerking voor subsidies voor waterpreventieve maatregelen.

Hoe aanvragen

 • Via een geïntegreerde aanpak laat je voor je perceel een voorafgaande studie uitvoeren worden die de noodzakelijke maatregelen vermeldt om je gebouw te beschermen tegen wateroverlast.
 • Online leg je de uitgevoerde studie voor advies aan de provinciale dienst waterlopen voor.
 • Binnen een termijn van 60 kalenderdagen na ontvangst van je adviesvraag brengt de dienst waterlopen advies uit.
 • Na positief advies van de dienst waterlopen kan je starten met de uitvoering van de waterpreventieve maatregelen. De uitvoering gebeurt conform de studie of het daarvan afwijkende advies van de dienst waterlopen.
 • Belangrijk: voor, tijdens én na de werken neem je foto's zodat de uitvoering van zichtbare en niet-zichtbare maatregelen goed gedocumenteerd is. Dit beeldmateriaal moet je als bewijs van uitvoering van de maatregelen toevoegen aan je subsidieaanvraag.
 • Na uitvoering van de werken dien je online je subsidieaanvraag in bij de provincie. Dit doe je ten laatste een jaar na de voltooiing van de werken.

Online aanvragen of aanvraagformulieren (bij extra informatie)

Meer info

Provincie Vlaams Brabant

Dienst waterlopen - waterpreventie, Tel. 016 26 75 70waterpreventie@vlaamsbrabant.be

Openingsuren & contact

Openbare werken - infrastructuur

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
infrastructuur@beersel.be