Wijk-werken

Kan je een helpende hand gebruiken bij het onderhouden van je tuin? Heb je een aantal kleine verfraaiingswerken te doen aan je huis? Is wat extra ondersteuning in de cafetaria van je vzw of schoolrefter welkom? Voor dit alles kan je terecht bij wijk-werken!

 

Wat is wijk-werken?

Met wijk-werken krijgen werkzoekenden de kans om enkele uren per week bij te klussen. Dit doen ze bij een privépersoon, lokaal bestuur, onderwijsinstelling, vzw, niet-commerciële vereniging of land- of tuinbouwbedrijf. Een wijk-werker kan zes maanden tot maximaal één jaar wijk-werken. De wijk-werker wordt betaald met wijk-werkcheques. Een wijk-werkcheque bedraagt 7,45 euro en is fiscaal aftrekbaar als je een natuurlijk persoon bent.

 

Welke klusjes kan je laten uitvoeren?

Het gras maaien, snoeien, ruimen van bladeren of sneeuw, gemachtigd opzichter, vervoer en begeleiding van personen, ondersteuning bij logistieke taken zoals bijvoorbeeld hulp bij maaltijdbedeling in een woonzorgcentrum, kleine herstellingswerken, hulp bij kinderopvang, bezoeken van zorgbehoevenden voor sociaal contact,… Er bestaat een hele lijst aan activiteiten waarvoor je beroep kan doen op een wijk-werker. De lijst vind je terug op de website van Zuidwest Rand op www.zuidwestrand.be.

 

Voor wie

Je komt in aanmerking om een wijk-werker in te schakelen als:

  • privépersoon
  • gemeente
  • OCMW
  • onderwijsinstelling
  • land- en tuinbouwbedrijf
  • vzw of niet-commerciële vereniging

Wijk-werkcheques zijn enkel fiscaal aftrekbaar voor privépersonen

Hoe aanvragen

Wil je graag op een wijk-werker beroep doen? Dat kan!

  1. Surf naar de website van de VDAB en registreer je online via https://www.vdab.be/wijkwerken/zelfinschrijving/wijkwerken/registreer/stap1. Je kan ook een afspraak nemen bij een bemiddelaar wijk-werken in het wijk-werkkantoor in je gemeente.
  2. De gebruikersovereenkomst wordt naar je opgestuurd voor ondertekening.
  3. Daarna betaal je het jaarlijkse inschrijvingsbedrag van 7,50 euro.
  4. De bemiddelaar wijk-werken contacteert je van zodra hij een gepaste wijk-werker heeft gevonden om jouw activiteit uit te voeren.

Meer info

Sociaal Huis

Henry Torleylaan 13 - 1654 Huizingen
T 02 359 07 10

Permanentie: dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9:30-12:00

Bemiddelaar wijk-werken: Christina Wouters

Christina.wouters@vdab.be