Dierenwelzijn

De gemeente Beersel ondertekende de beginselverklaring 'diervriendelijke gemeente'.

De ondertekening van deze verklaring betekent dat onze gemeente zoveel mogelijk rekening houdt met dierenwelzijn in haar reguliere beleid en zich engageert om eventuele problemen op een diervriendelijke manier op te lossen.

Voorwaarden

De ondertekening van de beginselverklaring 'diervriendelijke gemeente' houdt in dat onze gemeente ernaar streeft om:

 1. Een schepen voor Dierenwelzijn aan te stellen.
 2. Nauw samen te werken met de contactpersoon die door de politiezone werd aangesteld om het Dierenwelzijn te behartigen.
 3. De zwerfkattensterilisatiecampagne te blijven promoten, en een jaarlijkse informatiecampagne te organiseren die de inwoners moet overtuigen om ook hun eigen huiskatten te laten steriliseren.
 4. Alleen erkende circussen zonder wilde dieren op haar grondgebied toe te laten.
 5. De overlast van hondenpoep op straat in te dijken door het aanleggen van uitlaatplaatsen voor honden, of door het plaatsen van hondenpoepbakjes. Bij overtreding zal het GAS reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) worden toegepast.
 6. Erop toe te zien dat het verbod om gezelschapsdieren op markten te verkopen gerespecteerd wordt.
 7. Zich aan te sluiten bij een erkend dierenasiel van Vlaams-Brabant.
 8. Toe te zien op een strikte toepassing van het verbod op rituele thuisslachtingen.
 9. Huisdieren toe te laten in sociale woningen, ocmw-woningen, rustoorden of serviceflats.
 10. Ingeval van overpopulatie van duiven, duiventillen te plaatsen met het oog op ei-manipulatie.
 11. In de gemeentelijke infokrant regelmatig artikels te publiceren met tips over het Dierenwelzijn, en de bevolking regelmatig te vragen gevallen van dierverwaarlozing en/ of -mishandeling te melden aan de bevoegde instanties.
dierenwelzijn

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be