Rookmelders

Een rookmelder kan levens redden. Het plaatsen van een rookmelder is dan ook aan te raden en in veel gevallen ook verplicht. Bovendien is het plaatsen van een rookmelder vanaf 2020 verplicht in alle woningen.

 

Verplichting bij nieuwbouw en renovatie

Het is verplicht om optische rookmelders op een correcte wijze te installeren in alle:

 • nieuw te bouwen woningen
 • alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerken moet worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden. Eén rookmelder kan dus volstaan.

Ook woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

 

Verplichting voor huurwoningen en studentenkamers

Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. ‘Voldoende rookmelders’ betekent dat een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder.

Elke studentenkamer moet uitgerust zijn met een rookmelder, ongeacht de aanvangsdatum van het huurcontract.

Voor andere huurwoningen is er een gefaseerde aanpak:

 • Voor sociale huurwoningen zijn rookmelders al verplicht:
  • vóór 1950: verplicht sinds 1 januari 2014
  • 1950-1969: verplicht sinds 1 januari 2015
  • 1970-1979: verplicht sinds 1 januari 2016
  • vanaf 1980: verplicht sinds 1 januari 2017
 • Voor private huurwoningen gebouwd vóór 1945 zijn rookmelders verplicht sinds 1 januari 2016.
 • Voor privatie huurwoningen vanaf 1945 geldt de verplichting vanaf 1 januari 2019.

Rookmelder verplicht voor alle woningen vanaf 2020

Er is een voorstel om tegen 2020 alle woningen in Vlaanderen verplicht uit te rusten met minstens een rookmelder op elke verdieping. Dat voorstel werd op 22 februari 2017 door het Vlaams Parlement goedgekeurd.