Budget

Het budget is een document met een raming van alle ontvangsten en alle uitgaven die het gemeentebestuur in een jaar wil realiseren. 

Het budget wordt:

  • jaarlijks opgesteld door de diensten en het college van burgemeester en schepenen

  • ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad

  • voor nazicht en controle toegezonden aan het provinciebestuur

Het gemeentebestuur moet (verplicht) zorgen voor een evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven. Een planning is dus noodzakelijk. Er zijn de verplichte uitgaven zoals bijvoorbeeld de personeelskosten, afbetaling van de schulden, de werkingskosten van de diensten, ….

Daarnaast plant het gemeentebestuur diverse grote projecten zoals wegenwerken, renovatie van gemeentegebouwen, subsidies aan verenigingen, … . Deze uitgaven kunnen pas ingeschreven worden in het budget als er voldoende inkomsten tegenover staan.

De ontvangsten en uitgaven worden afzonderlijk en zeer gedetailleerd ingeschreven per gemeentedienst (bv. openbare werken, scholen, cultuur, sport, bibliotheek, kinderopvang, huisvuilophaling, administratie, brandweer, OCMW, politie).

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Torleylaan 131654 Huizingen
Tel. tel.
02 359 17 17
e-mail
financien@beersel.be
Ondernemingsnummer
0207 506 358