Werkbegeleiding

Het doel van trajectwerk is om mensen te helpen bij de integratie in de maatschappij, met tewerkstelling als einddoel.

Na de doorverwijzing door de eerstelijnsdienst zal de trajectwerker analyseren aan welke punten gewerkt zal worden. Het gaat om:

  • Motiveren; oriënteren; probleem van houding en attituden...;
  • Opleiding (basisopleidingen zoals Nederlands, sollicitatietrainingen..., maar ook beroepsopleidingen in samenwerking met VDAB en derden;
  • Ondersteuning bij sollicitatie en helpen de weg te vinden op de arbeidsmarkt;
  • Tewerkstelling: eventueel in alternatieve arbeidsvormen (art. 60§7, IBO...) en op de gewone arbeidsmarkt;
  • Nazorg: contacten tussen werknemers en werkgevers op de werkvloer.

Hiervoor werkt de trajectwerker nauw samen met verschillende opleidingscentra en werkgevers.

Voor wie

Leefloners, werklozen en specifieke doelgroepen die baat hebben bij een aangepast traject op maat. De trajectwerker kan indien nodig doorverwijzen naar andere diensten.

Openingsuren & contact

OCMW

adres
Torleylaan 131654 Huizingen
tel.
02 356 73 18
fax
02 356 25 90
e-mail
info@ocmwbeersel.be