Eerstelijn

De hulpverlening van de eerstelijnsdienst is zeer veelzijdig:

  • financiële hulp: leefloon, voorschotten op een uitkering, tussenkomst medische kosten en andere financiële steun;
  • budgetbegeleiding, budgetbeheer;
  • informatie en advies;
  • hulp verstrekken bij het verwerven van wettelijk voorziene rechten en voordelen;
  • hulp verstrekken op vlak van vervullen van administratieve taken;
  • psychosociale hulp en ondersteuning, eventueel in samenwerking met andere diensten;

Voor wie

Iedere Beerselaar die zelf geen oplossing meer vindt voor zijn sociaal probleem of dat van andere medeburgers.

Hoe aanvragen

Wie een (hulp)vraag heeft, moet hiervoor eerst op intake komen. Deze nieuwe aanmeldingen gebeuren op maandag-, dinsdag-, en vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u.  De maatschappelijk werker kan indien nodig doorverwijzen naar andere diensten. De maatschappelijk werkers van het OCMW zijn gebonden door beroepsgeheim en hechten veel belang aan discretie.

Openingsuren & contact

OCMW

adres
Torleylaan 131654 Huizingen
tel.
02 356 73 18
fax
02 356 25 90
e-mail
info@ocmwbeersel.be