Partners

Scholen van Morgen

Onze partner in het deelproject nieuwe school GBS De Springveer is “Scholen van Morgen”, een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse Overheid enerzijds en AG Real Estate en BNP Paribas Fortis anderzijds.

Het programma omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van 182 scholenbouwprojecten. AG Real Estate treedt op als afgevaardigd bouwheer. Elke School van Morgen is een uniek project, gebaseerd op de lokale noden en visie, en beantwoordt aan alle moderne eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit.

Info over scholen van morgen en de projecten: www.scholenvanmorgen.be

 

 

De Vlaamse Landmaatschappij

De Vlaamse Landmaatschappij heeft samen met de gemeente Beersel en andere partners gewerkt aan een plan om de Molenbeekvallei pleksgewijs beter in te richten. 

Dit plan maakt deel uit van het landinrichtingsproject “Land van Teirlinck” dat de gemeenten Beersel en Linkebeek omvat.  Het project is genoemd naar de schrijver Herman Teirlinck die in beide gemeenten gewoond heeft en geïnspireerd werd door het gevarieerde landschap.

Het project Alsembergse Beemd is dan ook een onderdeel van dit landinrichtingsproject (goedgekeurd door de minister in maart 2017) en omvat een herinrichting van het vroegere voetbalveld en de voormalige Volvo-pakring.