Historiek van de site

Op de kaart van Philippe Vandermaelen van rond 1840 vinden we voor het eerst de plaatsnaam ‘Gemeenteveld’ terug. In elk dorp was er gemeenschappelijke grond die door de inwoners gebruikt werd om vee te weiden. Hiervoor werd meestal weinig vruchtbare grond gebruikt, zoals hier de natte weiden in de vallei nabij de Beemd. Sinds eeuwen is dit stukje Alsemberg een ontmoetingsplaats geweest voor de inwoners. Op het Gemeenveld was er ook een bron.

 

De geschiedenis van de site in een notedop:

  • 18de eeuw: De Ferariskaart (1771) toont de aanwezigheid van één enkel huis, begin 20ste eeuw bewoond door Modest Van den Neste, meestergast bij de textielfabriek Van Ham.

 

  • 19de eeuw:

In 1879 werd een school gebouwd bestaande uit 2 klassen (9x8), een trapeziumvormige met muren omsloten speelplaats en een ruime woning voor het schoolhoofd. Dit schoolhuis bestaat vandaag nog. Op de gevel staat het jaartal 1879. De oprichting van deze ‘Geuzenschool’ kaderde volledig in de schoolstrijd die in die periode hevig woedde. In reactie hierop liet toenmalig pastoor Mariën in hetzelfde jaar aan de overzijde achter het Sint-Victorinstituut, een schoolgebouw optrekken bestuurd door een broeder-onderwijzer. Op een pentekening van het Sint-Victorinstituut rond 1900  zien we beide schoolcomplexen en in de verte het Gemeenveld en de Beemd.

 

  • 20ste eeuw:

De school kende een uitbreiding in 1930 met een kleuterschool. Na een brand in augustus 1956 werden de vernieuwde schoolgebouwen in 1958 gebruik genomen.

De nieuwe omleidingsweg (= Brusselsesteenweg) aangelegd na 1944 maakte van de Pastoor Bolsstraat over de ‘Alsemberg’ een lokale weg. De kern van het dorp verschoof van de ‘Alsemberg’ naar de steenwegen.

Een luchtfoto toont de toestand rond 1970: We zien het dak van de eerste vestiging van Colruyt in Alsemberg, of het latere Alsemcar en de huidige WOK-city.

De firma Colruyt bouwde in 1975 een nieuwe winkel ‘Discount’ op het Gemeenveld. Dit grootwarenhuis bleef in dienst tot de opening op 28 november 2007 van de nieuwe winkel.

De bouw van het cultuur-en congrescentrum de Meent dateert uit 1983.

De uitbreiding van CC de Meent met foyer, kantoren en de nieuwe gemeentebibliotheek situeert zich in 1997.

 

  • 21ste eeuw:

Inhuldiging Bezoekerscentrum De Lambiek mei 2011.

Ingebruikname Evenementenhal DOC en  ingebruikname voetbalkantine als leslokalen in 2013.