Digitaal openbaar onderzoek - Oude Nijvelsebaan 26/A

Periode openbaar onderzoek: van 13 april 2017 t.e.m. 12 mei 2017

Het College van Burgemeester en Schepenen, brengt ter kennis aan de bevolking dat de heer en mevrouw Duquenoy – Maes met als adres Brouwerijstraat 17 te 1653 Dworp een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning hebben ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oude Nijvelsebaan 26/ A te 1652 Alsemberg en met als kadastrale omschrijving  (afd. 2) sectie C 92 N .

Voorwerp van de aanvraag: 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een alleenstaande eengezinswoning.

Kenmerken :

  • in verkaveling V20/10;
  • toepassing artikel 4.4.1 van VCRO : afwijking op de verkavelingsvoorschriften;
  • bouwhoogte min 4,55m ipv min 5m en max 7m.

 

De aanvraag kan geraadpleegd worden via de website van de Vlaamse overheid, www.omgevingsloket.be/publiek. U kan de aanvraag terugvinden via de knop ‘openbaar onderzoek’, waar u via de zoekfunctie de openbare onderzoeken in de gemeente “Beersel, Oude Nijvelsebaan” kan raadplegen. Hoger vermelde aanvraag is gekend onder dossiernummer 2017005479. 

Alle gegevens die niet privacygevoelig of auteursrechtelijk beschermd zijn, worden online ter beschikking gesteld via een publiek loket. 

De aanvraag kan eveneens worden ingekeken bij het gemeentebestuur tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

De aanvraag ligt van 13/04/2017 tot en met 12/05/2017 voor eenieder ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening van het Gemeentebestuur, elke werkdag van 09:00 uur tot 12:00 uur in de voormiddag en ook op woensdagnamiddag van 13u tot 16u.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket, vóór het einde van het openbaar onderzoek.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
Tel. tel.
02 359 17 17
Fax fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be