Brandweerman in beroepskader

Kandidaten voor een betrekking van brandweerman moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;
  • ten minste 18 jaar oud zijn;
  • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
  • houder zijn van rijbewijs B;
  • houder zijn van een federaal geschiktheidstattest voor het basiskader of het hoger kader.