Brandpreventieadvies

Voor de aanvraag van brandpreventieadvies in het kader van bouwaanvragen, milieuvergunningen, uitbatingsvergunningen, brandpreventiecontroles… dient u zicht te richten tot de zonale preventiedienst van Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Contactgegevens:

Brandweerzone Vlaams-Brabant West
Dienst Brandpreventie
Asphaltcosite 110
1730 Asse

T 02 451 49 07

secretariaat.preventie@zvbw.be