Beroepskaart

Hoe aanvragen

Een aanvraag tot verkrijgen, wijzigen, vernieuwen of vervangen van een beroepskaart gebeurt bij:

Waar aanvragen?

  • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf als de buitenlandse zelfstandige in het buitenland verblijft.
  • een erkend ondernemingsloket naar keuze indien de buitenlandse zelfstandige beschikt over een geldig verblijf in België. Als geldig verblijf worden aanvaard: “attest van immatriculatie model A” of een “bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister” (= elektronische verblijfskaart type A).

Aanvraagformulieren

Uitzonderingen

Indien men om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kan indienen, kan men de aanvraag indienen hetzij bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land, hetzij bij een ondernemingsloket. Deze laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijk akkoord van de Vlaamse Minister van Werk en van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.

Meer info

Departement Werk en Sociale Economie

Dienst: Beroepskaarten

Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
T 02 553 08 80
F 02 553 44 22

Telefonisch bereikbaar van 8.30u - 12.30u

Bezoek op afspraak (voormiddag tussen 9u en 12u)

Logo

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 56
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be