Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister vervangt "het getuigschrift van goed zedelijk gedrag".

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van persoonsgegevens en eventuele veroordelingen.

Drie soorten

Het getuigschrift verschilt naargelang van de soort activiteit waarvoor het wordt aangevraagd.

  • Vraagt u een getuigschrift aan voor de uitoefening van een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen, dan wordt een formulier model  art. 596.2 sv afgeleverd. De behandeling van een aanvraag voor dit duurt maximum een week.
  • In de andere gevallen wordt een model 595 sv (niet-gereglementeeerde activiteit) of model 596.1 sv (gereglementeerde activiteit) afgeleverd. Dit gebeurt onmiddellijk.

Uittreksels bestemd voor het buitenland moeten ondertekend worden door de burgemeester.

Personen die in het buitenland verblijven en niet meer ingeschreven staan in het bevolkingsregister, kunnen een uittreksel  bekomen bij het Centraal strafregister, Waterloolaan 80 te 1000 Brussel

Hoe aanvragen

Vraagt u een uittreksel aan via mail of e-loket, dan ontvangt u een mail wanneer uw document klaarligt aan het snelloket.

Uittreksels op naam van een vennootschap worden aangevraagd en afgeleverd door het centraal strafregister van FOD Justitie

FOD Justitie 

DG Rechterlijke Organisatie
Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Fax 02 2 552 27 82

Mail cjc-csr@just.fgov.be

Kostprijs

3,00 Euro

8,00 Euro inclusief verzendingskosten

In sommige gevallen wordt het attest gratis afgeleverd. U moet altijd het doel van het attest kenbaar maken. Er bestaan wettelijke voorzieningen voor vrijstellingen om sociale en bestuurlijke doeleinden.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • eventuele volmacht + een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever

E-loket

  • Uittreksel strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) - aanvraag

    Formulier

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be