Chalet Lot

Walravensstraat 27, 1651 Lot

Chalet Lot kan gebruikt worden voor sociaal-culturele activiteiten: ledenactiviteit zonder winstoogmerk, podiumvoorstelling, filmvertoning, tentoonstelling, les of voordracht, quiz, … 

Voor wie

Categorie A : Alle handelsvennootschappen, onderwijsinstellingen van buiten de gemeente, verenigingen of privépersonen die niet onder B of C vallen.

Categorie B: Fysieke personen uit Beersel, ondernemingen uit Beersel en politieke partijen met zetel in Beersel voor een lokale activiteit.

Categorie C:

  • Verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een Beerselse adviesraad of erkend door de gemeenteraad
  • Onderwijsinstellingen en DKO met zetel in Beersel
  • Kinderopvang en kinderkribbe met overeenkomst met gemeente Beersel

   

Uitzonderingen

1. Mits toestemming van het schepencollege geldt er voor basisscholen vrijstelling van gebruiksvergoeding voor: - strikt pedagogische activiteiten - het gebruik van de eigen schoolinfrastructuur, ook door de ouderverenigingen.

2. Op voorstel van het schepencollege kunnen activiteiten met een promotioneel karakter voor de gemeente Beersel, vrijstelling van gebruiksvergoeding krijgen.

3. Bij het gratis ter beschikking stellen van infrastructuur is het gratis zijn van een activiteit een basisvoorwaarde. Voor adviesraden en scholen die betalende activiteiten met winstoogmerk inrichten wordt gunsttarief C toegepast.

Hoe aanvragen

  1. Nagaan of datum vrij is bij dienst secretariaat
  2. De aanvraag richten aan dienst Onthaal via info@beersel.be minstens 2 maanden op voorhand

De aanvraagtermijn voor het huren van bepaalde gemeentelijke zalen voor een vergadering zondermeer wordt teruggebracht tot 14 dagen. De aanvraag wordt gericht aan dienst Onthaal - info@beersel.be. De aanvrager krijgt binnen de 5 werkdagen antwoord.

Kostprijs

De sociaal-culturele infrastructuur kan door de voornoemde gebruikerscategorieën occasioneel gebruikt worden mits toepassing van volgende tarieven:

Categorie A: gewoon tarief: €99 voor sociaal-cultureel gebruik, €216 voor privé feesten

Categorie B: gunsttarief 1 = 1/3 van gewoon tarief

Categorie C: gunsttarief 2 = 1/5 van gewoon tarief

Chalet Lot Chalet Lot

Openingsuren & contact

Onthaal & evenementen

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 32
e-mail
info@beersel.be