Permanente bewegwijzering voor een onderneming

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag.

Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

  

WETGEVING

Hierbij een samenvatting van de wetgeving omtrent permanente bewegwijzering:

Bedrijven

 • alleenstaand bedrijf dat een grote logistieke verkeersstroom genereert;
 • kleinschalige handelszaken (bakker, slager, kruidenier,...) worden niet bewegwijzerd;
 • minstens 20 werknemers tewerkgesteld;
 • bewegwijzering is noodzakelijk om de meest geschikte reisroute aan te geven;
 • indien het bedrijf gelegen is in een industriezone, mag het enkel binnen deze industriezone individueel worden bewegwijzerd;

De bewegwijzering mag:

 • maximaal op 2 kilometer (~kleine bedrijven) of 5 kilometer (~grote bedrijven) afstand van de locatie worden geplaatst;
 • maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een weg van doorgaand verkeer;

Restaurants

 • onder restaurant wordt begrepen: eetgelegenheden met volledige bediening zoals opgenomen in de Kruispuntbank der Ondernemingen;
 • tavernes, tearooms en (eet)cafés worden niet bewegwijzerd.
 • binnen de bebouwde kom worden restaurants niet aangeduid;

De bewegwijzering mag:

 • maximaal op 2 kilometer afstand van de locatie worden geplaatst;
 • maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een weg van doorgaand verkeer; 

Overnachtingsgelegenheden

 • onder overnachtingsgelegenheid wordt begrepen: hotel, motel, gastenverblijf, (jeugd)herberg;
 • enkel logies die over een erkenning beschikken op basis van het Logiesdecreet komen in aanmerking voor bewegwijzering.

De bewegwijzering mag:

 • maximaal op 2 kilometer afstand van de locatie worden geplaatst;
 • maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een weg van doorgaand verkeer; 

Handel- en (groot)warenhuizen

 • Handels- en (groot)warenhuizen worden, ongeacht hun grootte, niet bewegwijzerd.

Voor wie

 • Horeca uitbaters
 • Zelfstandigen
 • Ondernemers
 • ...

Hoe aanvragen

Je dient jouw aanvraag voor permanente bewegwijzering in bij de dienst mobiliteit:

 • Gemeente Beersel • Alsembergsteenweg 1046 • 1652 Alsemberg
 • mobiliteit@beersel.be

Jouw aanvraag bevat volgende documenten:

 • een liggingsplan met aanduiding van de te plaatsen wegwijzers (eventueel aangevuld met foto's)
 • voor bedrijven:
  • gegevens hoeveel verkeer jouw bedrijf genereert (type activiteit, aantal leveringen per dag, aantal werknemers,...)
  • attest waaruit blijkt dat het bedrijf minstens 20 personen tewerkstelt
 • maximaal 2 voorstellen van bewegwijzerde routes

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV je aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Kostprijs

De aanvrager dient zelf in te staan voor de aankoop van de nieuwe borden, de technische uitvoeringsdienst van de gemeente zorgt voor de correcte plaatsing.

Op gewestwegen worden de kosten gedragen door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Wegwijzers

Openingsuren & contact

Mobiliteit & verkeer

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 61
e-mail
mobiliteit@beersel.be