Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief.

In de milieuraad zetelen de Beerselse milieu- en natuurverenigingen en vertegenwoordigers uit alle geledingen van de maatschappij (socio-culturele verenigingen, beroepsverenigingen, geïnteresseerde inwoners).

De milieuraad vergadert minimaal 4 maal per jaar. De zittingen zijn niet openbaar, maar alle adviezen en verslagen van de milieuraad liggen ter inzage op de dienst Leefmilieu.

Logo milieuraad

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be