De Lambiek

Gemeenveldstraat 1, 1652 Alsemberg

Voor wie

Categorie A: Alle handelsvennootschappen, onderwijsinstellingen van buiten de gemeente, verenigingen of privépersonen die niet onder B of C vallen.

Categorie B: Fysieke personen uit Beersel en politieke partijen met zetel in Beersel voor een lokale activiteit

Categorie C:
- Verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een Beerselse adviesraad
- Onderwijsinstellingen en DKO met zetel in Beersel
- Kinderopvang en kinderkribbe met overeenkomst met gemeente Beersel

Voorwaarden

Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden in het Bezoekerscentrum ‘De Lambiek’:

• Sociaal-cultureel gebruik: een cursus, lezing, persvoorstelling, receptie, uiteenzetting, kleinschalige podiumvoorstelling, vergadering…

• Commercieel gebruik: personeelsfeest, privéfeest, een bedrijfsevent (teambuilding, incentives, familiedag, productintroductie, partner- en klantenbijeenkomsten, productvoorstellingen, bedrijfsvergadering,…).

Hoe aanvragen

De aanvraag (schriftelijk of per mail agblambiek@beersel.be) tot het gebruik van deze infrastructuur wordt minstens 2 maand voor de activiteit gericht aan het AGB Beersel. Na de praktische organisatie besproken te hebben, wordt een offerte opgemaakt volgens noden en wensen van de aanvrager. Een optie moet binnen de maand vastgelegd worden d.m.v. een ingevuld en ondertekend reserveringsformulier (met vermelding van facturatiegegevens en btw-nummer), anders komt zij te vervallen. De reservatie is definitief na betaling van de gebruiksvergoeding.

De aanvraagtermijn voor het gebruik voor een vergadering wordt teruggebracht tot 14 dagen. De aanvraag gebeurt schriftelijk of per mail (agblambiek@beersel.be). De aanvrager wordt binnen de 5 werkdagen geantwoord.

Kostprijs

Tarieven voor sociaal-culturele en commerciële activiteiten
Tarief A: 875 euro
Tarief B: 300 euro
Tarief C: 175 euro

In deze prijs is de aanwezigheid van een medewerker gedurende de volledige duur van de activiteit inbegrepen en dit zonder meerkost van 10.00 u tot 22.00 u. Vóór 10.00 u en na 22.00 u wordt een bijkomend tarief aangerekend van 50 euro per medewerker en per begonnen uur.

Tarieven voor vergaderen
Vergaderen is mogelijk op dinsdagavond tot 22.00u. Ook hier zal steeds een medewerker aanwezig zijn tijdens de activiteit. Tijdens de vergadering moeten consumpties worden afgenomen bij het AGB Beersel.

Voor categorie C  zal de gemeente Beersel optreden als derde betaler (exclusief consumpties). Na 22.00u wordt een tarief aangerekend van 50 euro per begonnen uur.

Voor categorieën A en B geldt een tarief van 250 euro. 

Tarieven voor het gezamenlijk gebruik van het Bezoekerscentrum De Lambiek en de evenementenhal.

Bezoekerscentrum De Lambiek + totaal complex Evenementenhal:
Categorie A: 3500 euro
Categorie B: 1150 euro
Categorie C: 700 euro

Bezoekerscentrum De Lambiek + zaal 1 (aansluitend aan BCL):
Categorie A: 1800 euro
Categorie B: 600 euro
Categorie C: 360 euro

In deze prijs is de aanwezigheid van een medewerker gedurende de volledige duur van de activiteit inbegrepen en dit zonder meerkost van 10.00 u tot 22.00 u. Na 22.00 u wordt een tarief aangerekend van 50 euro per medewerker en per begonnen uur

De borgsom voor het gebruik van het Lambiekcentrum wordt vastgesteld op 725 euro. (Borgsom vervalt bij 'vergaderen')

Regelgeving

Activiteiten met een openbaar karakter, d.w.z. toegankelijk zijn voor het publiek, moeten Nederlandstalig zijn. Uitsluitend het Nederlands wordt gebruikt in de interne en externe communicatie rond de activiteit naar leden, publiek, pers. Enkel het Nederlands wordt als voertaal gebruikt tijdens de activiteiten. Gemotiveerde afwijkingen bvb. in het kader van internationale congressen, wedstrijden, e.d., worden exclusief behandeld door het AGB Beersel.

Meer info

www.delambiek.be 

 

E-loket

  • Bezoek Bezoekerscentrum De Lambiek - aanvraagformulier

    Formulier
  • Huur Bezoekerscentrum De Lambiek - aanvraagformulier

    Formulier
Bezoekerscentrum De Lambiek

Openingsuren & contact

Visit Beersel

adres
Gemeenveldstraat 11652 Alsemberg
tel.
02 359 16 36
e-mail
visit@beersel.be