Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei

In nauwe samenwerking met het gemeentebestuur maakt de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei onze inwoners warm voor het rijke culturele erfgoed in onze regio. De kerntaak van de Erfgoedcel is erfgoed opsporen, behoeden, valoriseren en overdragen aan de volgende generaties. Hiervoor wordt intens samengewerkt met lokale erfgoedverenigingen bv. voor de organisatie van de jaarlijkse Erfgoeddag.

De Erfgoedcel ging van start op 1 mei 2011, nadat de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant afsloot met de intergemeentelijke projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei. 

Meer info

De deelnemende partners en informatie over de praktische werking vindt u terug op www.erfgoedcelpajottenlandzennevallei.be

Logo ergoedcel PZ

Openingsuren & contact

Archief

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 40
e-mail
archief@beersel.be