Stamboom maken

Op zoek naar uw voorouders? Het gemeentearchief bewaart de registers van burgerlijke stand van Alsemberg, Beersel, Dworp en Huizingen van 1797 tot 1900. De oude parochieregisters van Alsemberg, Beersel, Dworp en Huizingen worden bewaard door het Rijkarchief te Leuven maar zijn online raadpleegbaar via search.arch.be (mits registratie en inloggen).  

Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers van het Heemkundig Genootschap “Van Witthem” zijn alle parochieregisters en de registers van burgerlijke stand digitaal raadpleegbaar in de Genealogische Databank in de Bib.  Al wie meer wil weten over zijn/haar voorouders kan nu via een paar eenvoudige klikken alle geboorteakten (vanaf 1613 tot 1920), huwelijksakten (1644-1945) en overlijdensakten (1644-1950) uit Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot makkelijk zelf terugvinden én afprinten of opslaan. Je kan zoeken op naam, datum of deelgemeente. Iedereen kan deze databank gratis consulteren tijdens de openingsuren van de Bib.

Overzicht:

Alsemberg

 • Geboorten 1643-1920
 • Huwelijken 1644-1945
 • Overlijdens 1644-1950          

Dworp

 • Geboorten 1613-1920
 • Huwelijken 1697-1945
 • Overlijdens 1705-1950

 Beersel

 • Geboorten 1668-1920
 • Huwelijken 1664-1945
 • Overlijdens 1664-1950

Huizingen

 • Geboorten 1673-1920
 • Huwelijken 1713-1945
 • Overlijdens 1694-1950

Lot

 • Huwelijken 1927-1945
 • Overlijdens 1927-1950
 

BEVOLKINGSREGISTERS

De archiefdienst bewaart de bevolkingsregisters van 1847 tot 1900. De registers zijn per wijk en per straat ingedeeld. Elk gezin staat op 1 pagina. Bij elke tienjaarlijkse volkstelling werd een nieuw register opgemaakt. Zoeken verloopt eenvoudig via de alfabetische indexen op familienaam. Enkel de bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar zijn raadpleegbaar (KB van 5 januari 2014).  

Hoe aanvragen

Geboorteakten ouder dan 100 jaar, huwelijksakten ouder dan 75 jaar en overlijdensakten ouder dan 50 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Wenst u echter akten jonger dan 100/75/50 jaar te raadplegen, dan is nog steeds een schriftelijke toelating van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg (Vier Armenstraat 13 – 1000 Brussel) nodig. Om dergelijke toelating te verkrijgen, richt u een brief  aan de rechtbank met de vraag om genealogische opzoekingen te mogen verrichten rond een bepaalde familienaam in de registers van burgerlijke stand jonger dan 100/75/50 jaar. Met deze toelating kan u gedurende 1 jaar opzoekingen doen in alle gemeentehuizen van het arrondissement.

Uitzonderingen

Het gemeentepersoneel kan ook voor u opzoekingen doen, mits betaling. De gemeenteraad stelde het bedrag van deze retributie vast op 45 euro per begonnen uur.

Vrijwilligers databank

Openingsuren & contact

Archief

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 40
e-mail
archief@beersel.be