Archief raadplegen

De gemeentelijke archiefdienst is verantwoordelijk voor de bewaring, ontsluiting en het ter beschikking stelling van de archieven van het gemeentebestuur van Beersel (vanaf 1977 tot heden). Ook de archieven van de vroegere deelgemeenten Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot van voor de gemeentefusie (1977) worden bewaard. U vindt er onder andere de bouwvergunningen, milieuvergunningen, registers van burgerlijke stand, notulen van het schepencollege en gemeenteraad, rekeningen en begrotingen,  verkiezingsdossiers, enz. Bovendien bewaart het gemeentearchief ook  de archieven van het Herman Teirlinckhuis, van kunstenaar Wilchar, van het jumelagecomité en van het waterbedrijf. Een handbibliotheek met werken over de lokale geschiedenis staat ter beschikking van de bezoeker.

Voor wie

De leeszaal is vrij toegankelijk voor het publiek, maar we vragen wel op voorhand een afspraak te maken.

Het archief is ontsloten via plaatsingslijsten. De archivaris helpt u graag op weg bij uw onderzoek en beantwoordt al uw praktische vragen.

U kan ook op voorhand stukken aanvragen via het E-loket zodat ze klaarliggen bij uw komst.

Voorwaarden

We vragen u steeds het bezoekersregister in te vullen. Dit bevat naam, adres en het doel van het onderzoek. Het invullen van het register verbindt u tot naleving van het leeszaalreglement.

Alle archiefstukken ouder dan 30 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Voor stukken jonger dan 30 jaar geldt de wet op de openbaarheid van bestuur. Documenten die persoonsgegevens bevatten zijn pas na 100 jaar openbaar. Meer informatie vindt u in het archiefreglement.

Kostprijs

Fotokopies kosten  0,10 Euro per stuk.

Ingebonden stukken of stukken in slechte staat kunnen echter niet gefotokopieerd worden. 

U mag zelf digitale foto’s nemen van archiefstukken, maar wel zonder flits.

E-loket

  • Archiefstukken raadplegen - aanvraagformulier

    Formulier
Brief

Openingsuren & contact

Archief

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 40
e-mail
archief@beersel.be