Verblijfsbelasting

Belasting op toeristische verblijven.

Register verblijfsbelasting te verkrijgen op dienst belastingen: H.Torleylaan 13 - 1654 Huizingen

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de woongelegenheid verhuurt.

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Torleylaan 131654 Huizingen
tel.
02 359 17 17
e-mail
financien@beersel.be
Ondernemingsnummer
0207 506 358