GROS

GROS staat voor Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking. 

In de GROS zetelen organisaties en inwoners van Beersel die werk maken van solidariteit met het Zuiden.

De GROS is pluralistisch en niet gebonden door partijpolitieke, filosofische of religieuze overtuigingen. 

De GROS geeft het gemeentebestuur advies over ontwikkelingsprojecten.

De raad bestaat uit een Algemene Vergadering, waarbinnen een voorzitter werd verkozen. Vanuit de Algemene Vergadering werd een Dagelijks Bestuur opgericht.

De GROS wil:

  • het concept ?ontwikkelingssamenwerking? en de activiteiten van organisaties die rond dit concept werken, meer onder de aandacht brengen van de Beerselse bevolking;
  • een actief bewustmakingsbeleid voeren naar verschillende doelgroepen;
  • initiatieven nemen om de GROS meer bekendheid te geven, de kennis over de Nood-Zuidproblematiek te verhogen en de solidariteit met het Zuiden te stimuleren;
  • het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad adviseren over de bovenvermelde thema?s.
 
 

Beerselaars die als vertegenwoordiger van een organisatie of als geïnteresseerde burger in de GROS wensen te zetelen kunnen dit aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

GROS

Openingsuren & contact

Noord-Zuid

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 55
e-mail
gros@beersel.be