Gebruiken van een sportaccommodatie

Sportaccommodaties:

 • Beersel
 • Dworp
 • Huizingen
 • Lot

Voor wie

Uitsluitend volgende personen, verenigingen of instellingen mogen gebruik maken van  de sportinfrastructuur tenzij expliciet anders bepaald in dit reglement. 

A:

Alle handelsvennootschappen, onderwijsinstellingen van buiten de gemeente, verenigingen of privépersonen die niet onder B, C, D of E vallen.

B:

Een fysieke persoon uit Beersel die geen sport in ploegverband komt beoefenen.

Indien men met meerdere personen komt sporten, dient de meerderheid van de aanwezigen op het grondgebied van Beersel woonachtig te zijn.

C: 

Verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een Beerselse adviesraad met uitzondering van organisaties met professionele werking.

Onderwijsinstellingen en deeltijds kunstonderwijs met zetel in Beersel.

Kinderopvang en kinderkribbe met overeenkomst met gemeente Beersel.

D:

Jeugdploegen tot en met 18 jaar van verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad met uitzondering van organisaties met professionele werking.

E:

Wedstrijden (inclusief vriendschappelijke wedstrijden) van verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een Beerselse adviesraad met uitzondering van organisaties met professionele werking.

Voorwaarden

Indien de activiteiten ingericht door gebruikers een openbaar karakter hebben, d.w.z. toegankelijk zijn voor het publiek, moeten het Nederlandstalige activiteiten, trainingen of wedstrijden zijn.

Uitsluitend het Nederlands wordt gebruikt in de interne en externe communicatie rond de activiteiten naar leden, publiek en pers.  Enkel het Nederlands wordt als voertaal gebruikt tijdens de activiteiten. Gemotiveerde afwijkingen bijvoorbeeld in het kader van internationale wedstrijden, tornooien e.d. worden exclusief beoordeeld door het AGB.

Hoe aanvragen

De aanvraag voor occasioneel gebruik moet minstens 2 maanden vóór de activiteit schriftelijk ingediend worden bij het Autonoom Gemeentebedrijf Beersel of via het e-formulier.

Autonoom Gemeentebedrijf Beersel
Alsembergsteenweg 1046
1652 Alsemberg

Kostprijs

  A B C D E
1/3de zaal € 23,00 € 17,25 € 4,60 € 1,15 € 6,90
2/3de zaal € 40,25 € 28,75 € 8,05 € 2,30 €12,65
3/3de zaal € 63,25 €40,25 € 11,50 € 4,60 € 17,25
  inwoners Beersel niet-inwoners Beersel
Badminton per uur/veld € 3,50 € 7,00
Tennis per uur € 10,00 € 22,00
 1. Squashvelden sportzaal Kerkeveld
  inwoners Beersel niet-inwoners Beersel
Squash per half uur € 5 € 8
Tien-beurtenkaart (+1 beurt gratis)
  inwoners Beersel niet-inwoners Beersel
Squash per half uur € 50 € 80

  

 1. Sportschuur H. Meerts
  A B C D E
1/2de zaal € 23,00 € 17,25 € 4,60 € 1,15 € 6,90
2/2de zaal € 40,25 € 28,75 € 8,05 € 2,30 € 12,65
  inwoners Beersel niet-inwoners Beersel
Badminton per veld/uur € 3,50 € 7,00
 1. Kleine sportzaal Vogelenzang
A B C B E
€ 23,00 € 17,25 € 4,60 € 1,15 € 6,90

  

 1. Voetbalvelden + kunstgrasvelden
Tarief veld per uur (zonder kleedkamers of sanitair)
A B C D E
€ 20,70 € 13,80 € 2,30 € 0,57 € 3,45
Tarief veld met kleedkamers en sanitair per uur
A B C D E
€ 40,25 € 27,60 € 4,60 € 1,15 € 6,90

  

 1. Overdekte petanquevelden - clubhuis Goutstouwersstraat Lot exclusief gebruik kantine
Tarief gedeelte vooraan
A B C D E
€ 20,70 € 11,50 € 0,86 € 0,57 € 2,87
Tarief gedeelte achteraan
A B C D E
€ 20,70 € 11,50 € 0,86 € 0,57 € 2,87
Volledige accommodatie
A B C D E
€ 40,25 € 23,00 € 1,72 € 1,15 € 5,17

  

 1. Kleedkamers
Tarief per kleedkamer en sanitair per uur
A B C D E
€ 20,70 € 13,80 € 2,30 € 0,57 € 3,45
 1. Kantines (voetbal, sportzaal, petanquelokalen)

De kantines kunnen enkel gebruikt worden voor activiteiten verbonden aan sportactiviteiten.

- Voor occasioneel gebruik 6 euro per dag voor de hoofdgebruiker

  A B C
  Niet-inwoners Inwoners van Beersel en andere verenigingen van Beersel Erkende verenigingen (*)
met inbegrip van uitbating toog (drankverkoop) € 303,00 per dag € 245,00 per dag € 90,00 per dag
zonder uitbating toog (geen drankverkoop)     € 44,00 per dag

Voor repetitief gebruik (verbonden aan sportactiviteiten): enkel sportverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke sportraad van Beersel, met uitzondering van organisaties met professionele werking.

Afhandeling

Na goedkeuring door het Autonoom Gemeentebedrijf Beersel wordt u verwittigd.

E-loket

 • Gebruik sportaccommodatie - aanvraag

  Formulier
Sportcentrum Vogelenzang Lot

Openingsuren & contact

Sportinfrastructuur

adres
Dworpsestraat 1491651 Lot
tel.
02 359 16 60
e-mail
sportinfrastructuur@beersel.be