Steenmarters

De steenmarter heeft zich goed aangepast aan onze dichtbevolkte omgeving. Na jarenlange afwezigheid komt deze diersoort vandaag opnieuw in zowat alle gemeenten voor. Dat is goed nieuws voor de natuur in Vlaanderen, maar er kunnen ook conflicten optreden.

Steenmarters kunnen kabels in auto’s kapotbijten, ze kunnen op zolders voor overlast zorgen en ze durven wel eens een kippenhok binnendringen. Hieronder bieden we enkele oplossingen aan.

In een gezamenlijke campagne verspreiden het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt in samenwerking met inverde en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) volledige en correcte informatie over deze oplossingen via de website www.steenmarter.be.

Steenmarter

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be