Lichaam schenken aan de wetenschap

U kan beslissen om uw lichaam of delen ervan na de dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is noodzakelijk voor de vorming van toekomstige artsen en voor onderzoek naar nieuwe technieken en medische behandelingen.

Voorwaarden

U neemt contact met de medische faculteit van een universiteit naar keuze, zij sturen u een voorbeeld document (testament) om te kunnen overgaan tot schenking.

Testament moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn door de schenker. De modaliteiten over wat achteraf met uw lichaam moet gebeuren worden hier ook in opgenomen (begrafenis of crematie, samen met de familie of in de anonimiteit).

Afhandeling

U krijgt een kopie van uw testament (te overhandigen aan een vertrouwenspersoon) en een kaartje dat u bij uw identiteitskaart bewaart.

Na overlijden moet een begrafenisondernemer het lichaam ophalen en bezorgen aan de universiteit.

Na een periode van onbepaalde duur (meestal 1-2 jaar) geeft de universiteit volgens de wettelijke bepalingen het lichaam vrij (rekening houdend met de wilsbeschikking van de overledene).

De universiteiten betalen nooit om een lichaam te verkrijgen. Alle kosten verbonden aan het overlijden en het vervoer door de begrafenisondernemer zijn ten laste van de familie of de erfgenamen. Sommige universiteiten zorgen wel voor de begrafenis. 

In sommige gevallen kunnen universiteiten ook lichamen weigeren.

Meer info

Katholieke Universiteit Leuven
Campus Kortrijk Subfaculteit Geneeskunde
Dienst Anatomie Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
T 056 24 62 45

Katholieke Universiteit Leuven
Vesaliusinstituut Minderbroedersstraat 12 
3000 Leuven
T 016 33 66 81

Limburgs Universitair Centrum
Departement Medische Basiswetenschappen
Dienst Morfologie Universitaire Campus
3590 Diepenbeek
T 011 26 85 00

Universiteit Antwerpen
Laboratorium voor Anatomie van de Mens en Embryologie Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
T 03 265 28 28
E secretariaat.anatomie@uantwerpen.be

Universiteit Gent
Sectie Menselijke Ontleedkunde en Embryologie
De Pintelaan 185
9000 Gent
T 09 332 51 92

Vrije Universiteit Brussel
Brussels Health Campus
ARTE – Anatomical Research Training and Education
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
https://www.artevub.be/
T 02 477 43 17

Lichaam schenken

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be