Pensioen

 

 

Voor wie

Na uw beroepsloopbaan hebt u recht op een pensioen. Er bestaan verschillende soorten pensioenen:

Hoe aanvragen

U kan uw pensioen aanvragen ten vroegste 1 jaar voor de ingangsdatum.

  • Overlevingspensioen: als overlevende echtgeno(o)t(e) kan u onder bepaalde voorwaarden een overlevings-pensioen krijgen op basis van de activiteit van de overleden echtgeno(o)t(e). Dit pensioen wordt niet langer betaald als u hertrouwt. U moet het overlevingspensioen aanvragen binnen de 12 maanden na het overlijden van uw partner.
  • Pensioenberekening: U kan een eenmalige voorlopige pensioenberekening aanvragen. U krijgt een aanvraagformulier op de dienst burgerlijke stand. Het ingevulde formulier stuurt u op ter attentie van de Infodienst pensioenen, Postbus 175 te 1060 Brussel.
  • Bijverdienen bij het pensioen: Als gepensioneerde mag u een beroepsactiviteit uitoefenen.

Meer info

Online uw pensioen aanvragen? www.pensioenaanvraag.be

E-loket

  • Pensioenaanvraag - mypension.be

    eID
Pensioen

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be