OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn leidt het OCMW. De raadsleden zijn politiek
afgevaardigden, verkozen door de Gemeenteraad na elke gemeenteraadsverkiezing.
Het aantal OCMW-raadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In
Beersel telt de raad 29 leden. De OCMW-voorzitter zetelt tevens als schepen van welzijn in het
schepencollege.