naar inhoud

Nieuws : Wegen & werken

  • Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

    Waterdruppel vrijdag 21 december
    Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 van de Vlaamse Regering met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties.
  • Hakhoutbeheer langst de autosnelwel

    Hakhoutbeheer donderdag 20 december
    De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. Binnen het grondgebied van Beersel worden werkzaamheden voorzien langsheen de autosnelweg tussen de Beerselsestraat en de Broekweg.
1-2 Van 2