naar inhoud

Nieuws : Wonen & omgeving

  • Groenwerken aan Woonzorgcentrum De Ceder

    WZC De Ceder donderdag 20 december
    Begin januari starten er vellingswerken en heraanplanting nieuwe bomenrij aan Woonzorgcentrum De Ceder. De werken lopen tot eind maart zonder hinder voor het verkeer.
  • Hakhoutbeheer langst de autosnelwel

    Hakhoutbeheer donderdag 20 december
    De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. Binnen het grondgebied van Beersel worden werkzaamheden voorzien langsheen de autosnelweg tussen de Beerselsestraat en de Broekweg.
1-2 Van 2