naar inhoud

Nieuws

 • Alle berichten
 • Nieuw Koninklijk Besluit identificatie en registratie pluimvee en konijnen

  Konijn donderdag 20 september
  Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit (KB) verschenen dat de wetgeving over identificatie- en registratie (I&R) voor pluimvee en konijnen vastlegt. Ontdek welke wijzigingen dit KB meebrengt voor u als pluimvee- of konijnenhouder.
 • Collegevergadering

  Schepenzaal woensdag 19 september
  Het college van burgemeester en schepenen vergaderde op woensdag 5 september 2018.
 • Gemeenteraad

  Raadzaal Beersel woensdag 19 september
  De volgende gemeenteraad vindt plaats op 26 september 2018.
 • Opheffing captatieverbod op onbevaarbare waterlopen

  Water woensdag 19 september
  Het verbod om water te capteren uit de onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant wordt opgeheven. Watercaptatie moet wel steeds in verhouding staan tot wat de waterloop aankan.
 • Registreer je als orgaandonor

  Make Belgium Great Again dinsdag 18 september
  Kom je op zondag 23 september tussen 10u en 12u laten registreren als orgaandonor en red levens.
 • Extra controle op zwerfvuil en sluikstorten

  Handhavingsweek vrijdag 14 september
  Afval heeft een grote impact op het milieu. Daarom neemt Gemeente Beersel, net zoals Halle en Sint-Pieters-leeuw deel aan de Vlaamse handhavingsweek van 17 tot en met 23 september.
 • Inname openbaar domein aanvragen? Gebruik het nieuwe e-formulier

  Verkeersborden dinsdag 4 september
  Plant u een verhuis, werken aan uw eigendom of organiseert u een evenement? Dan wenst u daarvoor wellicht ook een gedeelte van de rijweg, stoep, parkeerstrook of berm in te nemen voor een container, verhuiswagen of feesttent? Dan bent u verplicht om een inname openbaar domein aan te vragen.
 • Ministerieel besluit - Versoepeling maatregelen Ziekte van Newcastle

  Pluimvee vrijdag 31 augustus
  Vanaf 1 september 2018 wordt het opnieuw mogelijk voor hobbykwekers om, onder strikte voorwaarden, met hun dieren deel te nemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen.
 • Opheffing beschermingsgebied ziekte van Newcastle

  Kip donderdag 23 augustus
  Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heft het beschermingsgebied naar aanleiding van de Ziekte van Newcastle op.
 • Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

  donderdag 23 augustus
  De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.
 • Vlaams-Brabant steunt ‘Beloofd’- campagne tegen afleiding in het verkeer

  Logo Provincie Vlaams-Brabant donderdag 9 augustus
  In september controleren de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant op rijden onder invloed van alcohol en op afleiding. Hiermee sluit de provincie al in september aan op de campagne ‘Beloofd’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde die van 8 oktober tot 11 november wordt gevoerd.
 • Geen toeslag meer voor betalen met de kaart

  maandag 6 augustus
  Vanaf 9 augustus 2018 mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Dit verbod om extra kosten aan te rekenen, geldt zowel voor betalen in de winkel als voor betalen op internet.
 • Kippen in de tuin? Hou het Newcastle virus uit jouw kippenhok!

  Kip woensdag 18 juli
  Sinds april 2018 zijn er al 14 besmettingen van de ziekte van Newcastle vastgesteld bij hobbypluimvee. De kippen worden dan erg ziek en sterven. Het virus wordt zeer gemakkelijk overgedragen. Als pluimveehouder kan je maatregelen nemen om je kippen te beschermen.
 • Gemeenteraad

  Raadzaal Beersel donderdag 28 juni
  De laatste gemeenteraad vond plaats op 27 juni 2018.
 • Beersel krijgt erkenning als kindvriendelijke gemeente

  Kindvriendelijk Beersel maandag 18 juni
  Gemeente Beersel ontvangt het label 'kindvriendelijke gemeente'. Dat label erkent en lauwert steden en gemeenten die het kinderrechtenverdrag toepassen in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.
 • Peuk in de pocket. Niet op de grond.

  Peukencampagne woensdag 13 juni
  Wist je dat één peuk 500 liter drinkwater kan vervuilen? Een roker die zijn peuk op de grond of in een rioolputje gooit, is zich daar waarschijnlijk niet van bewust. Daarom gaat Intradura samen met 18 andere gemeenten uit de regio deze zomer de strijd aan tegen de talloze peuken op de grond.
 • Voorintekening nieuwe uitgave ‘Onze Dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog’

  Verenigde vrienden Amersfoort woensdag 6 juni
  Naar aanleiding van de honderdjarige herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog geeft het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ een nieuwe publicatie uit.
 • Gasomschakeling in Beersel

  Gas woensdag 25 april
  De helft van de Belgische aardgasverbruikers schakelt tegen 2030 over op een ander soort gas. Dat is ook het geval in onze gemeente.
 • Vlaams onderzoek naar Sociaal-culturele verschuivingen

  woensdag 14 maart
  De Vlaamse overheid organiseert jaarlijks een onderzoek naar sociaalculturele verschuivingen in Vlaanderen. Dat onderzoek peilt naar waarden, opvattingen, overtuigingen en gedragingen van Vlamingen met betrekking tot maatschappelijke en beleidsrelevante thema's.
 • Enquête naar inkomens/levensomstandigheden in Beersel

  vrijdag 9 maart
  Er wordt in onze gemeente de enquête naar inkomen en levensomstandigheden afgenomen. De gezinnen waar een enquêteur van de FOD Economie zal langskomen, werden/worden vooraf per brief verwittigd. De enquêteurs hebben een legitimatiekaart bij zich.
 • Verschil privé groepsaankopen en provinciale groepsaankopen

  Verschil groepsaankopen woensdag 27 december
  Er zijn op dit moment heel wat privé bedrijven actief die vaak overheden gebruiken/misbruiken om hun zogenaamde groepsaankopen rond duurzame energie te promoten. Er zijn echter heel wat belangrijke verschillen.
1-21 Van 21