Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Politie Zennevallei in quarantaine

zo 14 februari 21
De politie blijft telefonisch via het nummer 101 steeds bereikbaar voor de dringende en minder dringende opdrachten. Wie een klacht wil indienen in een politiepost, kan zich tot de politiepost in Sint-Genesius-Rode wenden.

Politiezone Rode: Zoniënwoudlaan 79, 1640 Sint-Genesius-Rode, 02-363 73 83

De basispolitiezorg in de politiezone Zennevallei wordt absoluut gegarandeerd. Alle zones van Halle-Vilvoorde en meerdere zones uit Leuven engageerden zich om ploegen ter beschikking te stellen van onze politiezone. Ook de federale politie en meer in het bijzonder de federale gerechtelijke politie en de federale bestuurlijke politie stellen mensen ter beschikking.

De situatie wordt in ieder geval nauwgezet gemonitord. Het is alvast de bedoeling de maatregelen bij het einde van de krokusvakantie te kunnen opheffen. We benadrukken dat de basispolitiezorg ondanks de maatregelen verzekerd blijft, met dank aan de politiezones regio Halle-Vilvoorde, Leuven en de federale politie.   

Nieuwsoverzicht