Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vaccinatiecentrum DOC klaar voor vaccinatiecampagne

vr 12 februari 21
In Beersel is het vaccinatiecentrum dat werd ingericht in de evenementenhal DOC in Alsemberg klaar voor gebruik. Nu is het wachten op vaccins.

    

In evenementenhal DOC in Alsemberg worden alle inwoners van Beersel, Drogenbos,
Linkebeek en Sint-Genesius-Rode gevaccineerd. Vanaf volgende week is het centrum standby
en zal het ingeschakeld worden voor de vaccinatie van zorgverleners. Vanaf maart worden
er alle 65-plussers en risicogroepen gevaccineerd. In mei volgen de essentiële beroepen.
Vanaf juni start het vaccineren van de brede bevolking. Eind oktober sluit het centrum de
deuren. Of die timing gerespecteerd wordt, hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van
vaccins.

 

Vaccinatiecentrum DOC


Op 13 januari werd beslist om evenementenhal DOC in te richten als één van de twee
vaccinatiecentra voor de Zennevallei. De inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen
zullen gevaccineerd kunnen worden in sportcomplex De Bres in Halle. De inwoners van
Beersel en drie faciliteitengemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode krijgen
hun prik in evenementenhal DOC.

  
De gemeentes en de Eerstelijnszone Zennevallei sloegen de handen in elkaar en stoomden
het centrum op korte tijd klaar. Voor de inrichting werd beroep gedaan op het
evenementenbureau @dmire dat een samenwerking aanging met enkele andere lokale
partners. De evenementensector ziet momenteel zwarte sneeuw. Op deze manier bieden we
hen wat extra steun. In ruil daarvoor kunnen wij beroep doen op hun expertise en logistieke
know-how. Het resultaat mag er zijn.

 
Vaccinatiecentrum DOC telt in totaal vier vaccinatielijnen. Twee lijnen voor de inwoners van
Beersel en twee lijnen voor de inwoners van Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode.
Bij de start van de vaccinatie worden twee lijnen geopend, maar tijdens de piek van mei en juni
kunnen nog twee extra lijnen worden geopend. Vlaanderen beslist wanneer het vaccinatiecentrum moet opschalen naar 4 operationele vaccinatielijnen. De openingsuren van het vaccinatiecentrum zullen in functie daarvan bepaald worden. Wanneer er aan 100% kan
gevaccineerd worden, is het vaccinatiecentrum op weekdagen van 9 tot 13 uur en van 16 tot
20 uur open. In het weekend openen de deuren tussen 9 en 13 uur en tussen 14 en 18 uur.
Wanneer het vaccinatiecentrum op volle capaciteit draait, gebeuren er 20 à 25 vaccinaties per
uur per vaccinatielijn.

 

Getest en goedgekeurd


Afgelopen woensdag, 10 februari, werd het vaccinatiecentrum DOC getest. Tijdens deze ‘dryrun’
namen verschillende vrijwilligers een rol als figuranten op waarbij ze zich kwamen
vaccineren. De dry-run werd gesuperviseerd door een team van de lokale besturen, de
Eerstelijnzone Zennevallei en het evenementenbureau @dmire. De dry-run verliep vlot en er
werden een een aantal moeilijkheden en fouten opgemerkt die inmiddels werden weggewerkt,
waardoor het centrum volledig klaar is voor gebruik.

  

Volgorde van vaccineren


De volgorde van vaccineren is niet lukraak bepaald, maar gebaseerd op wetenschappelijke
inzichten. De snelheid van de productie en distributie van de vaccins laten immers niet toe om
iedereen tegelijk te vaccineren. Daarom werden een aantal prioritaire groepen bepaald. De
eerstelijn zorgmedewerkers als eerste, dan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen (65+ en
mensen met onderliggende aandoeningen), gevolgd door de essentiële beroepen en daarna
de rest van de volwassen bevolking. Inwoners worden door Vlaanderen per brief en
digitaal (sms/mail) verwittigd wanneer ze aan de beurt zijn. In die brief zal de datum en
het uur van vaccinatie vermeld staan. Lukt het je op die datum niet, dan neem je contact op
met het callcenter om een andere datum te kiezen.

 
Personen bij wie het medisch niet verantwoord is dat ze zich te vaccineren in het
vaccinatiecentrum, kunnen aanspraak maken om zich thuis te laten vaccineren. Meer info
hierover dienen deze personen te vragen bij hun eigen huisarts.


Hoe verloopt de vaccinatie?


Aan de ingang zal een steward de temperatuur van de bezoeker meten. Iedereen moet uiteraard de handen ontsmetten bij het binnenkomen en het dragen van een mondmasker is verplicht. Aan de balie wordt de identiteit, de afspraak en het COVID-19-vaccinatiekaartje (als je voor je 2de vaccinatie komt) gecontroleerd. Nadien mag de bezoeker plaatsnemen in de wachtzaal. Een verpleegkundige registreert wie aan de beurt is en stelt enkele medische vragen. Op basis van die vragen, de anamnese, wordt nagegaan of de bezoeker een vaccin mag krijgen. Wanneer dat het geval is zal de vaccinator in een volgende ruimte het spuitje zetten. Na de vaccinatie moet elke patiënt 15 minuten wachten in de tweede wachtruimte om na te gaan of er geen allergische reacties optreden. Na 15 minuten mag de patiënt naar huis terugkeren.

 

Inzet van personeel

 
Het vaccinatiecentrum telt heel wat personeelsleden. Naast de stewards en
onthaalmedewerkers, die medeverantwoordelijk zijn dat het vaccinatieproces vlot verloopt, is
er ook heel wat medisch personeel aanwezig. De vaccinatie gebeurt door dokters of door
paramedici die geattesteerd zijn om te mogen vaccineren zoals bijvoorbeeld
verpleegkundigen. Daarnaast zijn ook apothekers aanwezig in het vaccinatiecentrum om alle
vaccins voor te bereiden. De rol van de apothekers mag niet worden onderschat. De
voorbereiding van het vaccin vraagt immers een bepaalde handeling waarbij apothekers de
enige ideale partners zijn om dit te verwezenlijken. Een aangewezen dokter, zeg maar ‘de
huisarts van het vaccinatiecentrum’, zal het medisch overzicht bewaren en dagelijks
controleren.

 
Ook vrijwilligers zullen een handje komen helpen in het vaccinatiecentrum. Met meer dan 900
aanmeldingen was de oproep om vrijwillig te komen helpen een succes. Zij zullen ingezet
worden voor de begeleiding en het informeren van de burgers tijdens het vaccineren.
De algemene coördinatie wordt opgenomen door de centrumverantwoordelijke van het
vaccinatiecentrum. Dit in samenwerking met de populatiemananger, die volgt de
vaccinatiegraad op tijdens deze grootschalige campagne zodat het vaccineren gelijke tred
houdt met de vaccinatiegraad in de rest van Vlaanderen.

  
Mobiliteit en parkeren 

 
De locatie van het vaccinatiecentrum wordt duidelijk bewegwijzerd. Er is voldoende parking in
de ruime omgeving voorzien en de parkeerzones worden duidelijk aangegeven. Mensen met
een beperking kunnen parkeren aan de ingang van het vaccinatiecentrum.
We sporen mensen aan om indien mogelijk met de fiets of met het openbaar vervoer te komen.
Er is voldoende fietsparking voorzien waar je je fiets veilig kan achterlaten. Kom je met de
bus? Stap dan af aan de halte Sint-Victor of Winderickxplein.
Over het vervoer op maat wordt tegen 1 maart 2021 gecommuniceerd.Alle info over het vaccinatiecentrum kan je terugvinden op de website
www.vaccinatiezennevallei.be.

Nieuwsoverzicht