Ruimingswerkzaamheden beken en waterlopen

wo 01 december 21
In de periode van 1 december 2021 tot 31 maart 2022 gebeuren oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen.

In Beersel wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

  • Molenbeek nr. 1.022;
  • Lotbeek nr. 1.019;
  • Kapittelbeek nr. 1.111;
  • Steenputbeek nr. 1.112;
  • Zevenbronnenbeek nr. 1.113;
  • Zoniënbosbeek nr. 1.115;
  • Kesterbeek nr. 1.110.

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van de ruimingswerken in het Zennebekken - Deel Zuid.

De kaart in de bijlage duidt de waterloopvakken aan waar gewone en bijzondere oppervlakkige ruimingswerken zullen plaatsvinden. De bijzondere vakken bevatten duikers en vakken die speciale aandacht vereisen.

De firma "QUINTELIER nv, Hoogveld 27 te 9200 Dendermonde" voert deze werken uit.  De leidend ambtenaar is ing. Hendrik Vanstechelman (tel. 02 456 07 28). Ben De Ridder (tel. 02 456 07 22) en Hans Cornelissen (tel. 02 456 07 20) - deskundigen-adjunct waterlopen - zullen de uitvoering der werken opvolgen.

Wij herinneren u aan artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek) die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan waterlopen@vlaamsbrabant.be.

Nieuwsoverzicht