Politiebesluit seizoensarbeid en corona

vr 31 juli 20
Besluit van 31 juli door de provinciegouverneur van Vlaams-brabant in verband met seizoensarbeid en corona.

BESLUIT:

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Vlaams-Brabant als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.
Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Vlaams-Brabant als seizoensarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als groene zone is aangeduid, moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts te worden geraadpleegd.

De werkgevers in de provincie Vlaams-Brabant worden verplicht om dagelijks de temperatuur te nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, deze te registreren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts te raadplegen.

De seizoensarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Vlaams-Brabant tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand luidens artikel 2 een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de ganse groep te worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.

Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen.

Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in werking en dit tot en met 31 augustus 2020.

De lokale politie en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van deze verordening.

Nieuwsoverzicht