Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking - RUP Herstructureren en optimaliseren van bestemmingen - Rechtzetting

vr 07 augustus 20
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat het ruimtelijk uitvoeringsplan “Herstructureren en optimaliseren van bestemmingen” ter inzage ligt.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beersel brengt ter kennis dat de gemeenteraad van de gemeente Beersel in zitting van 24 juni 2020 heeft beslist tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Herstructureren en optimaliseren van bestemmingen”, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 18 december 2019, bestaande uit het bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, de toelichtingsnota en onderzoek tot MER (screeningsrapport).

Het gemeenteraadsbesluit, het bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, de toelichtingsnota en onderzoek tot MER(screeningsrapport) liggen voor ieder ter inzage, tijdens de kantooruren, op het gemeentehuis - domein Rondenbos - Alsembergsteenweg 1046 - 1652 Alsemberg (dienst “Ruimtelijke Ordening”).

Hogergenoemde dossierstukken kunnen ook geraadpleegd worden op de startpagina onder de rubriek populair van de gemeentelijke website www.beersel.be (startpagina - populair - Bekendmakingen RUP - RUP Herstructureren en optimaliseren van bestemmingen).

Nieuwsoverzicht
bekendmaking openbaar onderzoek

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be