Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 19 te 1654 Huizingen

do 02 juli 20
Van 9 juli 2020 tot en met 7 augustus 2020 loopt een openbaar onderzoek aangaande gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 19 te Huizingen.

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek is ingesteld betreffende de aanvraag om toelating te bekomen tot gedeeltelijke verlegging van de buurtweg zoals opgenomen onder het nummer 19 in de plandocumenten van de Atlas van de buurtwegen van Huizingen.

Het dossier met alle nuttige stukken en inlichtingen aangaande het ontwerp ligt alle werkdagen, ‘s zaterdags uitgezonderd, van 9 tot 12 uur voormiddag, en op woensdagnamiddag van 13u30 tot 16 uur, op het gemeentehuis van Beersel te Alsemberg - Domein Rondenbos - Administratief centrum gemeente Beersel - Alsembergsteenweg 1046 - dienst openbare werken, ter inzage.

Het desbetreffende onderzoek vangt aan op 9 juli 2020 tot en met 7 augustus 2020.

Schriftelijke bezwaren of opmerkingen kunnen intussen bij het College van Burgemeester en Schepenen worden ingediend. Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be

Lees meer artikels over